• 07-7557988
  • len.a7988@msa.hinet.net

商品介紹

6-防火門

所載尺寸、規格應以實品為準

60-60A-管道間不銹鋼防火門-單
6-防火門

60-60A-管道間不銹鋼防火門-單

59-防火百葉-左右
6-防火門

59-防火百葉-左右

58-60A-視窗防火門-子母
6-防火門

58-60A-視窗防火門-子母

57-60A-視窗木質防火門-雙
6-防火門

57-60A-視窗木質防火門-雙

56-60A-視窗木質防火門-單
6-防火門

56-60A-視窗木質防火門-單

55-60A-防火門(單+雙)
6-防火門

55-60A-防火門(單+雙)

54-60A-木質防火門-雙
6-防火門

54-60A-木質防火門-雙

53-60A-防火門(木質)-單
6-防火門

53-60A-防火門(木質)-單

52-60A-視窗不銹鋼防火門-單
6-防火門

52-60A-視窗不銹鋼防火門-單